icon-account icon-glass
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo!
alt alt

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI


ÜYELİK SÖZLEŞMESİ ve KULLANIM KOŞULLARI

 

 1. TARAFLAR

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanıcı Sözleşmesi' olarak anılacaktır) Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. ile siteye üye olan kullanıcı arasında, kullanıcı'nın siteye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi'nin, sitenin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site'ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

 

 1. TANIMLAR

Kullanıcı: Sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, iş bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde Site'ye üye olan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Siteye üye olan ve sitede sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle, iş bu Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde, satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi

Site: www.magnolistanbul.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. (Kısaca Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcı'ların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından, ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan kullanıcılara duyurulur.

Ürün: Site'de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği satış formatı

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

 

 • Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin
 • Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmet'lere ilişkin olarak Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

 

 1. ÜYELİK ve HİZMET KULLANIM ŞARTLARI

 

 • Üyelik, Site'nin ilgili bölümünden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından siteye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, iş bu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip

Siteye üye olabilmek için, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nda yer alan hak ve fiil ehliyetine sahip olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Hak ve fiil ehliyetine sahip olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır ve bu kişilerin site içerisinde “Alıcı” sıfatıyla yapmış oldukları işlemler hukuken geçersiz addedilecektir.

 

 1. HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 • Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Site'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.’nin kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Kullanıcıların Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • Kullanıcı'lar, site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. kullanıcılar tarafından Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'ne iletilen veya site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğu Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcı'lar, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.
 • Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla site üzerinde işlem Kullanıcıların, site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcılar Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'nin uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt.

 

5.2.  Alıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 • Alıcı, ürünü satın almak amacıyla talepte bulunmasıyla; ürün açıklamasını, satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
 • ALICI sözleşmeyi, imza altına alınmasını takip eden 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden yazılı bir şekilde (mektup, faks, e-posta, telgraf, ihtarname) iptal Orijinal ambalajı bozulmamış ürünlerin geri gönderilmesi halinde bu ürünler , nakliye masrafı ALICI' ya ait olmak şartıyla kayıtsız şartsız SATICI tarafından teslim alınacaktır. İade esnasında ürün üzerinde meydana gelebilecek hasar veya zararlardan ötürü SATICI' nın ALICI' dan rücu hakkı saklıdır.
 • Alıcı 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'nin, ürünlere ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi kabul ettiğini, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, Site'de 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'nin kendisine ait kullanıcı bilgilerini esas alarak düzenlenen ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Alıcı, yapmış olduğu ödeme kapsamında iktisap ettiği ürünlerin kullanma hakkını ele eder.
 • Alıcı'nın, sözleşmenin geç ifasından ötürü doğabilecek zararlarına ilişkin SATICI'ya rücu hakkı saklıdır.
 • ALICI, sözleşme konusu ürünleri hiçbir nam altında Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde SATICI' nın muvafakati olmadan ithalat veya ihracatını yapamaz, ülke içinde pazarlamasını gerçekleştiremez veya belirlenen yer dışında başka bir yerde SATICI' nın, bahse konu ürünlerin Türkiye Distribütörü olması nedeniyle meydana gelebilecek zararlarından ötürü ALICI' dan talep hakkı saklıdır.
 • Alıcıların, Site'ye üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" veya "firma" isimleri de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcı'ların "kullanıcı ismi" veya "firma" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. Kullanıcı Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

5.3.  Satıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

 • Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün'ün/Ürünler'in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, sitede satışa arz edeceği bir ürünü, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla satışa sunma ve satma hak ve yetkisine Satıcı site üzerinde sağlanan satış sisteminde Alıcı'nın ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve ilgili ürüne ait belirtilen bedeli ödemesi halinde, ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, satışa arz ettiği Ürün'ün/Ürünler'in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Site'nin belirli yerlerinde belirtilen, Site'nin ve Site'de sunulan Hizmet'lerin kullanımına ilişkin kurallara ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğu Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, sitede sergilenen Ürünler'in tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu kabul eder.
 • Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürünler'in Yasaklı Ürünler'den olmamasından; Ürünün satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde Site'de satışa arzına ilişkin yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü sorumluluktan tek başına sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün'ü zamanında, hasarsız, sitede belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün'ün Alıcı'ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, sitede sattığı Ürünler'e ilişkin 6052 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince satışa konu Ürün'e ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeyi oluşturacağını ve bu hükümlere harfiyen uyacağını, hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, ön bilgilendirme ve mesafeli sözleşmeye konu kullanıcı ve ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Satıcı, Site'de satışa arz ettiği Ürüne ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesinin, Kullanıcı Sözleşmesi'nde düzenlenen hükümler çerçevesinde yer alan sorumluluğunu bertaraf etmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. HİZMETLER

Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından verilen Hizmet'lerin temelinde, Site aracılığıyla yapılan işlemlerin güvenli ödeme altyapısını sağlamak bulunmaktadır.

 

 1. ÜCRETLENDİRME

Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Site'de aksi belirtilmediği takdirde, Site'deki Hizmet'ler karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI

Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası'ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

 

9.1. Fikri Mülkiyet Hakları

 • Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'in telif haklarına tabi çalışmalar) Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.’ye ait olarak ve/veya Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı ve Alıcılar, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'lerini, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. bilgilerini ve Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'in Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.
 • Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'in, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. hizmetleri, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. bilgileri Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. telif haklarına tabi çalışmalar, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. ticari markaları, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
 • Kullanıcılar, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2.  Mücbir Sebepler

İş bu sözleşmede zikredilen teslimatı ya da alımı imkansızlaştıracak harp hali, isyan, sivil karışıklıklar, yangın gibi olaylar, deniz hadiseleri, sel, kasırga, fezeyan, zelzele ve sair tabii afetler dolayısıyla ürünlerin ziyaa uğraması veya kullanılmayacak derecede zarar görmesi, grev, lokavt ve hükümetçe, resmi makamlarca veya mahkemelerce alınacak çalışma, işletme, alım-satım imkanlarını kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak veya değiştirecek kararlar, ürün tedariki yapacak olan tarafların kontrolleri dışında cereyan eden, önceden görmelerine ve tedbir almalarına imkan bulunmayan hadiseler mücbir sebep olarak kabul edilir.

Mücbir sebeplerin vukuu halinde taraflardan biri bu sözleşme ile taahhüt ettikleri edimleri yerine getirmemiş ve/veya geciktirmiş olmaktan sorumlu tutulamazlar. Ancak mücbir sebepler, SATICI' nın muaccel hale gelen alacaklarının ödenmesinin durdurulması için sebep teşkil etmeyip alacaklar vadesinde ödenecektir. Mücbir sebepler ortaya çıktığında, sözlü olarak mümkün olan en kısa zamanda ve/veya 7 takvim günü içinde yazılı olarak karşı tarafa bildirilecektir.

 

9.3.  Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site'ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti. kullanıcıları işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak herhangi bir süre şartı aranmaksızın feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Goba Sanat ve Tasarım Hizmetleri Ltd. Şti.'in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 • Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 • Kullanıcı'nın kurumsal bölümünde firması için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,
 • Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması,

 

9.4.  Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri, İcra Daireleri ve mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı ve Satıcı’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.